Profil uživatele TheLilOne1004


LaℓiceJméno: Laℓice
Uživatelské jméno: TheLilOne1004
Popiska +GOODBYE UNTIL THE DAY WE MEET AGAIN+
Umístění:
Web: https://twitter.com/TheLilOne1004

Posledních 20 tweetů

26. květen 2019 16:32
TheLilOne1004 RT @309KTYSS: 🗣: KIM TAEYEON 🗣: YOU’RE PRETTY 👩🏼: Thank you ☺️ https://t.co/kMsS5BNQXM https://t.co/o6C9xDQKW8
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 16:31
TheLilOne1004 RT @taengab: taeyeon said the songs on the voice mini represent her own self and “convey the feelings and emotions that she’s feeling right now” https://t.co/n3gt4K8E8T
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 16:31
TheLilOne1004 RT @cuteluhanpics: his selfies are always top tier 😍 https://t.co/KqVGeiVpxG
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 16:30
TheLilOne1004 RT @taeyeonhub: This will never not be funny https://t.co/mRqpJdT5Yf
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 16:28
TheLilOne1004 RT @me2ne1day: [다라] 추석연휴가 시작됐네요! 오랜만에 가족들과 함께하는 시간! 우리도 진짜 오랜만에 집에 모였어요! 개똥이두오구 ㅠㅠ 흑흑! 비가 많이 오는데 조심히 고향 내려가시구요~ 맛있는거 많이 먹어요!^.^ https://t.co/RojOVOrYft
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 16:28
TheLilOne1004 RT @knetsonbaekhyun: [Instiz] All #BAEKHYUN go debut!!... - Woah I really can’t pick... - All of the Baekhyun’s styles are perfect. I can’t choose. - Woah let all Baekhyuns debut! https://t.co/1EUZjodkWO
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 08:51
TheLilOne1004 RT @krungy21: 스테이지K K리더스 특집 출근길 모습 🤣🤣🤣 오랜만에 느껴보는 목의 담 걸리는 느낌... ㅋㅋ 썬루프 좀 열어주세요~ 파이어 활동때는 매번 차로 이동할때 너무 고생했었지😭 추억추억열매 https://t.co/7OqLQx6749
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 08:51
TheLilOne1004 RT @krungy21: 하하오빠~ 쇼룸 오픈 축하드려요!!! 😀🎊🎉👏🏻👏🏻👏🏻 칼리프애쉬 오프닝 파티에서 만난 반가운분들😆💕 미나권!!! swag!!! 🔥👍🏻 https://t.co/NJANF99uzp
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

26. květen 2019 08:50
TheLilOne1004 RT @krungy21: #스테이지K 오늘의 드림스타는 바로 우리!!! >.< 한류조상단입니다!!! #god #젝스키스 #원더걸스 #2ne1 블랙잭 모여라~~~ 치킨 시켜놓고 같이 본방사수해요!!! 📺🍗💕 ps. 혼자인 저와 함께 해주신 감자언니도 너무 감자합니당~!!!😆🙏🏻🥔🥔🥔 옛생각 새록새록~ 오늘밤 9시!!! JTBC!!! https://t.co/Wn0n1VarvI
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

25. květen 2019 16:28
TheLilOne1004 RT @taengab: when your live sounds better than the studio track https://t.co/LrwAXJUURU
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

25. květen 2019 08:12
TheLilOne1004 RT @Dyob8H: 아티움 경수 새 사진 뽑았다🐧❤ 큰사이즈로 뽑으니 약간 깨지지만ㅜ 본체가 도경수인데 아무렴.. 마마 때라 그런지 아가아가 귀여워 죽겠구먼 https://t.co/Bhd23l92Jy
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

25. květen 2019 08:12
TheLilOne1004 RT @bestofbyunbaek: LoL broadcast (2016) PUBG broadcast (2019) https://t.co/VBrZ3UR6A6
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

25. květen 2019 08:11
TheLilOne1004 RT @ohohorattt: 🐶: this video is going up on youtube... is it alright if you appear in it? 👦🏻: ah yes 🐶: thank you 🐶: *introduces him* he’s my favourite player baekhyun aka the most polite fanboy ever asking for permission to film ´ㅅ` https://t.co/0B4j6A8o1F
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

24. květen 2019 18:26
TheLilOne1004 RT @HNZ4BH: 큥튜브 시작과 끝 젤 귀여움 후엥ㅜㅜ https://t.co/BclbUdNwGL
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

24. květen 2019 18:25
TheLilOne1004 RT @byunbaeksi: —𝘵𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘥𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘣𝘺𝘶𝘯 𝘣𝘢𝘦𝘬𝘩𝘺𝘶𝘯. ♡ a thread ♡ https://t.co/RLeFqKyUMF
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

24. květen 2019 02:46
TheLilOne1004 RT @honeybunch94: Baekhyun is so cute!!!! omg “Hello everyone I’m Baekhyun!! Do you guys understand (what I’m saying)? My chinese is very good! you guys can ting dong (understand) ting dong ➚” https://t.co/avmikUJotC
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

22. květen 2019 02:47
TheLilOne1004 RT @wendyprint: this fansite took pics of both taeyeon and jongdae;; https://t.co/jAr8EatEuw
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

21. květen 2019 14:34
TheLilOne1004 RT @exo_2moons: 💙 𝐂𝐇𝐎𝐈𝐂𝐄. / 𝙛𝙤𝙘𝙪𝙨 𝙤𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙚𝙣𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙨𝙘𝙧𝙚𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 & 𝙚𝙭𝙝𝙞𝙗𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 1-2, 𝙅𝙪𝙣𝙚 2019 🌈 https://t.co/2XB0vrUDiy #choice #세훈 #SEHUN⁠ #EXO⁠ #吴世勋 https://t.co/cwMUPdYhg7
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

20. květen 2019 18:42
TheLilOne1004 RT @taeyeonhub: She looks like a goddess just standing there minding her own business https://t.co/6aNi171Fdv
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]

20. květen 2019 18:40
TheLilOne1004 RT @OhWindyside: 세상에 세훈이 인스타 올리려고 들어왔다가 답글 단 거였구나ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 세훈이 닮은 맑은 날이랍니다 오늘 날씨도 넘 좋지 그치그치 세훈이 좋은 하루 보내고 포근한 날 맘껏 즐겨!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 오늘도 세훈이 자랑하는 하루 보낼게! #세훈 #SEHUN #吴世勋 @weareoneEXO #EXO https://t.co/iACLHW0olF
[ zdroj na Twitteru ] [ detail o uživateli na Klábosení ]Klábosení.cz umožňuje vyhledávat v archivu českého a slovenského Twitteru.

Pokud máte zájem o sledování dalších sociálních síti, využijte náš nástroj SocialWatch, který vám pomůže se zorientovat nejen v Twitteru, ale také na Facebooku, Instagramu, blozích, diskusích a podobně.

SocialWatch